Leveringsvoorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen In Out Events en de opdrachtgever / afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De Algemene Voorwaarden zijn hieronder te downloaden:

Algemene Voorwaarden IN OUT EVENTS